Blog

Nové kurzy od septembra 2020

Už od 14. septembra začíname s kurzami na novej adrese – na Bajzovej 3251/41. A máme ešte zopár voľných miest na BABY FOLK a aj skvelú novinku pre staršie deti!
TIP: Ak vám zostali nevyčerpané hodiny na poukaze z predchádzajúceho kurzu Baby Folk, pokračujete v rovnakom termíne.

BABY FOLK

hudobno-pohybové zážitkové kurzy pre deti od 1 do 6 rokov
Na hodinách plných hudby, spevu a tanca sa zameriavame na:
?rozvoj psychomotoriky
?posilnenie svalov a pohybových vzorcov
?rozvoj individuality, slovnej zásoby, komunikáciu v kolektíve
?rozvoj koordinácie a balansu
?rozvoj rytmizácie a muzikálnosti cez detské folklórne piesne
?rozumovú výchovu
?umenie aktívnej a pasívnej relaxácie

NOVINKA: FOLK THERAPY

Opäť sme o niečo ďalej posunuli našu koncepciu a s obrovskou radosťou vám ponúkame úplne nové kurzy pre staršie detičky.
Folk Therapy sú pohybovo-zážitkové kurzy pre deti od 5 do 10 rokov.
Cvičenia sú zamerané na:
?posilnenie chrbta a stredu tela
?zdravé chodidlá
?koordináciu a balans
?rozvoj senzomotoriky
?umenie relaxácie
Na vaše deti čakajú nové pomôcky, nový hudobný repertoár a kopec zábavy.
Viac info a kontakt pre viac otázok nájdete na plagátoch.

Tešíme sa na vás!

Adika & Peťa