Blog

Nové zimné kurzy Baby Folk: Máme voľné miesta!

Už onedlho otvárame nové kurzy Baby Folk – ateliér pohybu. Ak hľadáte tip na príjemné, podnetné a rozvíjajúce trávenie voľného času s dieťatkom v zimnom období, čítajte ďalej.

>> Máme voľné miesta pre detičky od 1 – 6 rokov v uzavretých skupinách rozdelených podľa veku. 

Baby Folk – ateliér pohybu kladie dôraz na komplexný psychomotorický rozvoj hrou, edukáciu v pohybe, rozvíja koordináciu, priestorovú orientáciu a balans. 

Pracujeme s nádhernými, funkčnými a prepracovanými pomôckami v ucelenej koncepcii metodiky zostavenej certifikovanou lektorkou. 

V ranom veku (1 – 3 roky) budujeme pevné základy, orientujeme sa najmä na pevný stred tela, lebo práve ten ovplyvňuje všetko. Hudobnú časť kurzu živí spev a detský folklór. Široký repertoár detských ľudových piesní si detičky aj rodičia zamilujú.

V starších vekových kategóriách (4 – 6 rokov) následne podľa zručností dieťatka posilňujeme správne pohybové vzorce a rozvíjame rozum aj telo, sústredíme sa na správne držanie tela – od chodidla až po krk najmä cez balančné cvičenia. Nechýba rytmika, tanec, skoky, výskoky a zábavné pomôcky, ktoré detičky nadchnú a popri tom systematicky rozvíjajú.  

Stimulujeme zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí, navyše sa učíme aj relaxovať. 

Kurzy trvajú 10 hodín (1 hodina týždenne) a vybrať si môžete z rôznych dní a časov tak, aby vám to najviac vyhovovalo (v závislosti od našich voľných kapacít) 

Cena kurzu: 119 eur

Miesto konania: Žilina, Bajzova (areál škôlky Monte Smile) 

Tí z vás, ktorí ste sa mi hlásili priebežne, buďte, prosím, trpezliví. Všetkým sa vám ozvem a doriešime detaily.