Kurzy Baby Folk: September ’23

Už 18. 9. sa začínajú nové kurzy Baby Folk pre detičky od 1 – 6 rokov a máme voľné miesta.

Ak chcete, by sa vaše dieťa rozvíjalo pohybovo a rytmicky, v podnetnom a láskavom prostredí pracovalo so svojím sociálnym a emocionálnym vnímaním, Baby Folk je to pravé miesto.

Čo je Baby Folk? 

Hudobno-pohybové, zážitkové kurzy pre deti a rodičov s deťmi od jedného roka do šiestich rokov. 

Tancujeme, spievame, hráme sa v malých skupinkách rozdelených podľa veku a aktuálnych zručností dieťatka. 

Stimulujeme zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí počas necelej hodinky plnej básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére. 

Pracujeme s funkčnými a prepracovanými pomôckami v ucelenej koncepcii metodiky zostavenej certifikovanou lektorkou Adriánou Kontinovou. 

Kde a kedy? 

Stretávame sa raz do týždňa v krásnych nových priestoroch na Bajzovej ulici 3251/43 v Žiline v areáli škôlky Monte Smile. 

Kurzy trvajú 10 hodín (1 lekcia týždenne) a vybrať si môžete z rôznych dní a časov tak, aby vám to najviac vyhovovalo (v závislosti od našich voľných kapacít). Prihlásiť sa môžete aj v priebehu kurzov.