#1 #2 #3

Baby Folk

Hudobno-pohybové zážitkové kurzy pre deti a rodičov

1 – 2 roční

Rozvíjanie detskej individuality a podpora rozvoja osobnosti dieťaťa.

2 – 3 roční

Podpora a rozvoj osobnosti dieťaťa v napojení na skupinu a upevnenie pozície v kolektíve.

3 – 5 roční

Splynutie so skupinou. Podpora vrcholu sociálnej zrelosti – príprava na vstup dieťaťa do škôlky.

Naša lektorka

KTO VÁS KURZOM SPREVÁDZA?

Kurz vedie certifikovaná lektorka Mgr. Adriána Kontinová.

“Láska k deťom, radosť zo spevu a  tanca, láska k folklóru, vášeň pre tvorbu a zapálenie pre objavovanie nového – všetko sa u mňa spojilo v jednom. Zámer vytvoriť nový koncept pre komplexný a radostný vývoj detí priniesol kurzy Baby Music Folk.”

Metodika kurzov ponúka ucelenú koncepciu hodín, ušitú na mieru každej vekovej kategórii detí v zážitkovej atmosfére.

Adriána čerpá z pedagogického vzdelania II. stupňa so špecializáciou na rôzne oblasti od materských škôl, učiteľstva na základnej škole až po telesnú výchovu a šport. Tiež najmä z profesionálnych skúseností z absolvovaných kurzov a školení. A to je aj to jeden z dôvodov, prečo je cvičenie pre deti Baby Music Folk také obľúbené medzi deťmi a tiež aj rodičmi v Žiline.

Každá hodina je jedinečná, odchádzate z nej plní dobrej nálady a pozitívnej energie.

Absolvované kurzy a skúsenosti: 

 • Psychomotorický vývoj dieťaťa 0 – 1 r., Kreatívne programy a cvičenie rodičov s deťmi, Inštitút vzdelávania Evy Kiedroňovej, Třinec, 2019
 • Kreatívne programy a cvičenie rodičov s deťmi 1– 3 r., Inštitút vzdelávania Evy Kiedroňovej, Praha, 2019
 • Inšpirácia hravou telesnou výchovou II., Koordinácia a balanc detí 1 – 3 r., MSMT, CPRAS Brno, 2019,
 • Inšpirácia hravou telesnou výchovou III., Koordinačné a balančné cvičenia pre deti od 3 – 6 r., MSMT, CPRAS, Brno, 2019
 • Baby Soma – Vývin pohybu v prvom roku života, východisko neskoršieho vnímania a učenia, BabyFit, Bratislava, 2017
 • Cvičenie pre dojčatá a batoľatá, Face Fitness Academy, Praha, 2015
 • Metodika cvičenia detskej jogy, Česká Asociace Detské Jogy, Praha, 2014
 • Lektorka Baby Music Folk, Sunrise – Montessori škôlka a jasle, 2015 – 2018
 • Lektorka detského folk súboru Baby Music Folk, MŠ Zástranie, 2014 – 2017
 • Lektorka Baby Music Folk – Tanečná a pohybová výchova, Hudobná výchova, English Kids Club – Montessori škôlka a jasle, 2011 – 2017
 • Lektorka kurzov pre rodičov s deťmi Baby Music Folk od 2011

Čo je Baby Music Folk

NAŠE POSLANIE

Hudobno-pohybové, zážitkové kurzy pre deti a rodičov s deťmi od 1 do 6 rokov. Hodiny Baby Music Folk sú plné básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére. Dotýkame sa vnímania detí cez zážitkovú pedagogiku a korene slovenského ľudového folklóru.

Našim cieľom je ponúknuť rodičom v Žiline široké portfólio aktivít a činností pre komplexný rozvoj každého dieťatka. Snažíme sa rozvíjať kvality hudobného vnímania, pohybového vnímania, sociálneho vnímania, emocionálneho vnímania a tým stimulovať zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí.

Hudobno-pohybové kurzy Baby Music Folk sú tiež skvelým spôsobom, ako pripraviť dieťa na vstup do jaslí a materskej školy a na adaptáciu v novom prostredí. Podporujú prirodzený prejav dieťaťa, stimulujú priebojnosť, schopnosť samostatne a s dôverou v seba samú či samého sa presadiť v kolektíve.

Na jednotlivých lekciách podporujeme individualitu, jedinečnosť a prirodzenosť dieťaťa. Zároveň zachovávame bohatstvo detského ľudového folklóru, zabávame sa, relaxujeme a vytvárame nové priateľstvá medzi deťmi aj rodičmi.

KONTAKTUJTE NÁS

Aktivity

ČO NA KURZOCH ROZVÍJAME?

Kid

 • Rozvoj slovnej zásoby a artikulačných schopností
 • Riekanky, povedačky, ukazovačky, rozkazovačky, rapotačky
 • Folkohry so slovom, spevom a rytmikou

pohyb v baby music folk

 • Rozvoj živého spevu a sily hlasu
 • Rytmizácia v detských folk piesniach
 • Muzikálnosť v detských folk piesniach
 • Práca s repertoárom 170 detských folk piesní

tanec s detmi zilina baby music folk

 • Rozvoj koordinácie pohybu nielen v tanci
 • Tanečné choreografie s mamičkami
 • Tanec s pomôckami a príbehmi
 • Kruhový, párový a individuálny tanec
 • Folkohry v tanci

Kid

 • Podpora vertebrálnych vzorcov pohybu
 • Podpora vývojovej postupnosti pohybu
 • Rozvoj zdravých pohybových vzorcov
 • Podpora rozvoja pohybu cez pohybovú dráhu so špeciálnymi pomôckami
 • Pilates pomôcky /slimáky, korytnačky, valce, penové podložky, balančné pomôcky/

relax v baby music folk

  Koordinačno-balančné cvičenia sú vložené do každej časti hodiny od úvodu po relaxáciu. Sú zamerané na:

 • Pevný stred tela dieťaťa
 • Posilňovanie hlbokých svalov a chrbtice
 • Vyváženie sily v kontralateralite
 • Rytmiku a združenie pohybu
 • Rovnovážnu prácu s telom a orientáciu v priestore
 • Prepájanie zdravých vertebrálnych vzorcov pohybu
 • Rozvoj a posilňovanie každej vývojovej fázy pohybu
 • Posilňovanie s vlastnou váhou dieťatka

 

relax v baby music folk

 • Dychové cvičenia
 • Stimulačné cvičenia
 • Masáže
 • Tonizačné nástroje
 • Aromaterapia
 • Rozvoj jemnej motoriky
 • Stimulačné pomôcky
 • Cvičenia so zvieratkami

 

Skúsenosti rodičov

Pridajte sa k nám

Galéria

AKO SA NA HODINÁCH ZABÁVAME?

 

Pravidlá kurzov a cenník

INFORMÁCIE O TRVANÍ KURZU A CENY

Pravidlá:

 1. Kurz má trvanie 10 hodín. Cena kurzu je 119 eur.
 2. Jedna lekcia trvá 60 minút.
 3. Z lekcií je v prípade potreby nutné odhlásiť sa deň pred vašou hodinou do 20:00 hod. Vzniká vám tak nárok na tzv. Náhradnú hodinu.
 4. Náhradné hodiny sa čerpajú v otvorených kurzoch počas trvania vášho kurzu. Sú platné ešte 2 týždne po skončení kurzu. Celkovo tak máte 3 mesiace na ich vyčerpanie.
 5. V prípade, že pokračujete v ďalšom kurze Baby Music Folk, náhradné hodiny sa vám automaticky presunú do ďalšieho kurzu. Poslednú Náhradnú hodinu si teda môžete vyčerpať maximálne 2 týždne po absolvovaní a skončení posledného uhradeného kurzu.
 6. Na Náhradnú hodinu je potrebné sa nahlásiť deň pred hodinou do 20.00 hod, najneskôr ráno do 8.00 hod.
 7. Z náhradných hodín je potrebné odhlásiť sa v prípade potreby, aby ste náhradu čerpali v iný termín.
 8. Nástup na kurz je záväzný. Po začatí kurzu (absolvovaní lekcie) je poplatok za kurz nevratný.
 9. Kompletné znenie zmluvných podmienok nájdete tu: zmluvne-podmienky.pdf

Rozvrh

AKTUÁLNE HODINY NA ROK 2023

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
08.00 - 09.00
Baby Folk 1 – 2 roční
08.30 - 09.30

Baby Folk 2 – 3 roční
09.40 - 10.40

Baby Folk 2,5 – 3 roční
10.50 - 11.50
Baby Folk 1 – 2 roční
08.30 - 09.30

Baby Folk 2 – 2,5 roční
09.40 - 10.40

Baby Folk 2,5 – 3 roční
10.50 - 11.50
Baby Folk 1 – 2 roční
08.30 - 09.30

Baby Folk 2 – 2,5 roční
09.40 - 10.40

Baby Folk 2,5 – 3 roční
10.50 - 11.50
Baby Folk 1 – 2 roční
08.30 - 09.30

Baby Folk 2 – 2,5 roční
09.40 - 10.40

Baby Folk 2,5 – 3 roční
10.50 - 11.50
Baby Folk 1 – 2 roční
08.30 - 09.30

Baby Folk 2 – 2,5 roční
09.40 - 10.40

Baby Folk 2,5 – 3 roční
10.50 - 11.50
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
Baby Folk 1 – 2 roční
13.10 - 14.10
14.00 - 15.00
Baby Folk 2 – 2,5 roční
14.50 - 15.50
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Baby Folk 3 – 5 roční
16.30 - 17.30

Folk Therapy 7 – 10 roční
17.40 - 18.40
Baby Folk 3 – 5 roční
16.30 - 17.30

Folk Therapy 5 – 7 roční
17.40 - 18.40
Baby Folk 3 – 5 roční
16.30 - 17.30

Folk Therapy 7 – 10 roční
17.40 - 18.40
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Pondelok

 • Baby Folk 1 – 2 roční
  08.30 - 09.30
 • Baby Folk 2 – 3 roční
  09.40 - 10.40
 • Baby Folk 2,5 – 3 roční
  10.50 - 11.50

Utorok

 • Baby Folk 1 – 2 roční
  08.30 - 09.30
 • Baby Folk 2 – 2,5 roční
  09.40 - 10.40
 • Baby Folk 2,5 – 3 roční
  10.50 - 11.50
 • Baby Folk 1 – 2 roční
  13.10 - 14.10
 • Baby Folk 3 – 5 roční
  16.30 - 17.30
 • Folk Therapy 7 – 10 roční
  17.40 - 18.40

Streda

 • Baby Folk 1 – 2 roční
  08.30 - 09.30
 • Baby Folk 2 – 2,5 roční
  09.40 - 10.40
 • Baby Folk 2,5 – 3 roční
  10.50 - 11.50
 • Baby Folk 3 – 5 roční
  16.30 - 17.30
 • Folk Therapy 5 – 7 roční
  17.40 - 18.40

Štvrtok

 • Baby Folk 1 – 2 roční
  08.30 - 09.30
 • Baby Folk 2 – 2,5 roční
  09.40 - 10.40
 • Baby Folk 2,5 – 3 roční
  10.50 - 11.50
 • Baby Folk 2 – 2,5 roční
  14.50 - 15.50
 • Baby Folk 3 – 5 roční
  16.30 - 17.30
 • Folk Therapy 7 – 10 roční
  17.40 - 18.40

Piatok

 • Baby Folk 1 – 2 roční
  08.30 - 09.30
 • Baby Folk 2 – 2,5 roční
  09.40 - 10.40
 • Baby Folk 2,5 – 3 roční
  10.50 - 11.50
No events available!

Blog

NOVINKY

Kontakt

KDE NÁS NÁJDETE?

Kontakt:

Mgr. Adriána Kontinová

+421 901 733 561

adii.kontinova@gmail.com

 

Kde nás nájdete?

Bajzova 3251/41

(areál budúcej škôlky Monte Smile)

Hliny VI.

010 07 Žilina