Baby Music Folk

HUDOBNO-POHYBOVÉ ZÁŽITKOVÉ KURZY PRE DETI A RODIČOV

Zaujmi, Umožni, Rozvíjaj

Hudobno-pohybové, zážitkové kurzy pre deti a rodičov s deťmi od 1 do 6 rokov. Hodiny Baby Music Folk sú plné básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére. Dotýkame sa vnímania detí cez zážitkovú pedagogiku a korene slovenského ľudového folklóru. Viac o kurze TU.

Vekové kategórie Baby Music Folk

1 – 2 roční

Rozvíjanie detskej individuality a podpora rozvoja osobnosti dieťaťa.

2 – 3 roční

Podpora a rozvoj osobnosti dieťaťa v napojení na skupinu a upevnenie pozície v kolektíve.

3 – 5 roční

Splynutie so skupinou. Podpora vrcholu sociálnej zrelosti – príprava na vstup dieťaťa do škôlky.

Naša lektorka

Kurz vedie certifikovaná lektorka Mgr. Adriána Kontinová.

“Láska k deťom, radosť zo spevu a tanca, láska k folklóru, vášeň pre tvorbu a zapálenie pre objavovanie nového – všetko sa u mňa spojilo v jednom. Zámer vytvoriť nový koncept pre komplexný a radostný vývoj detí priniesol kurzy Baby Music Folk.”

Skúsenosti rodičov

Rozvrh

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
08.0009.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00


17.00
18.00
No events available!

Galéria

Novinky