#1 #2 #3

Baby Folk

Hudobno-pohybové zážitkové kurzy pre deti a rodičov

1 – 2 roční

Rozvíjanie detskej individuality a podpora rozvoja osobnosti dieťaťa.

2 – 3 roční

Podpora a rozvoj osobnosti dieťaťa v napojení na skupinu a upevnenie pozície v kolektíve.

3 – 5 roční

Splynutie so skupinou. Podpora vrcholu sociálnej zrelosti – príprava na vstup dieťaťa do škôlky.

Naša lektorka

KTO VÁS KURZOM SPREVÁDZA?

Kurz vedie certifikovaná lektorka Mgr. Adriána Kontinová.

“Láska k deťom, radosť zo spevu a  tanca, láska k folklóru, vášeň pre tvorbu a zapálenie pre objavovanie nového – všetko sa u mňa spojilo v jednom. Zámer vytvoriť nový koncept pre komplexný a radostný vývoj detí priniesol kurzy Baby Music Folk.”

Metodika kurzov ponúka ucelenú koncepciu hodín, ušitú na mieru každej vekovej kategórii detí v zážitkovej atmosfére.

Adriána čerpá z profesionálnych skúseností z absolvovaných kurzov a školení a aj to je jeden z dôvodov, prečo je cvičenie pre deti Baby Music Folk také obľúbené medzi deťmi a tiež aj rodičmi v Žiline.

Každá hodina je jedinečná, odchádzate z nej plní dobrej nálady a pozitívnej energie.

Absolvované kurzy a skúsenosti: 

 • Psychomotorický vývoj dieťaťa 0 – 1 r., Kreatívne programy a cvičenie rodičov s deťmi, Inštitút vzdelávania Evy Kiedroňovej, Třinec, 2019
 • Kreatívne programy a cvičenie rodičov s deťmi 1– 3 r., Inštitút vzdelávania Evy Kiedroňovej, Praha, 2019
 • Inšpirácia hravou telesnou výchovou II., Koordinácia a balanc detí 1 – 3 r., MSMT, CPRAS Brno, 2019,
 • Inšpirácia hravou telesnou výchovou III., Koordinačné a balančné cvičenia pre deti od 3 – 6 r., MSMT, CPRAS, Brno, 2019
 • Baby Soma – Vývin pohybu v prvom roku života, východisko neskoršieho vnímania a učenia, BabyFit, Bratislava, 2017
 • Cvičenie pre dojčatá a batoľatá, Face Fitness Academy, Praha, 2015
 • Metodika cvičenia detskej jogy, Česká Asociace Detské Jogy, Praha, 2014
 • Lektorka Baby Music Folk, Sunrise – Montessori škôlka a jasle, 2015 – 2018
 • Lektorka detského folk súboru Baby Music Folk, MŠ Zástranie, 2014 – 2017
 • Lektorka Baby Music Folk – Tanečná a pohybová výchova, Hudobná výchova, English Kids Club – Montessori škôlka a jasle, 2011 – 2017
 • Lektorka kurzov pre rodičov s deťmi Baby Music Folk od 2011

Čo je Baby Music Folk

NAŠE POSLANIE

Hudobno-pohybové, zážitkové kurzy pre deti a rodičov s deťmi od 1 do 6 rokov. Hodiny Baby Music Folk sú plné básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére. Dotýkame sa vnímania detí cez zážitkovú pedagogiku a korene slovenského ľudového folklóru.

Našim cieľom je ponúknuť rodičom v Žiline široké portfólio aktivít a činností pre komplexný rozvoj každého dieťatka. Snažíme sa rozvíjať kvality hudobného vnímania, pohybového vnímania, sociálneho vnímania, emocionálneho vnímania a tým stimulovať zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí.

Hudobno-pohybové kurzy Baby Music Folk sú tiež skvelým spôsobom, ako pripraviť dieťa na vstup do jaslí a materskej školy a na adaptáciu v novom prostredí. Podporujú prirodzený prejav dieťaťa, stimulujú priebojnosť, schopnosť samostatne a s dôverou v seba samú či samého sa presadiť v kolektíve.

Na jednotlivých lekciách podporujeme individualitu, jedinečnosť a prirodzenosť dieťaťa. Zároveň zachovávame bohatstvo detského ľudového folklóru, zabávame sa, relaxujeme a vytvárame nové priateľstvá medzi deťmi aj rodičmi.

KONTAKTUJTE NÁS

Aktivity

ČO NA KURZOCH ROZVÍJAME?

Kid

 • Rozvoj slovnej zásoby a artikulačných schopností
 • Riekanky, povedačky, ukazovačky, rozkazovačky, rapotačky
 • Folkohry so slovom, spevom a rytmikou

pohyb v baby music folk

 • Rozvoj živého spevu a sily hlasu
 • Rytmizácia v detských folk piesniach
 • Muzikálnosť v detských folk piesniach
 • Práca s repertoárom 170 detských folk piesní

tanec s detmi zilina baby music folk

 • Rozvoj koordinácie pohybu nielen v tanci
 • Tanečné choreografie s mamičkami
 • Tanec s pomôckami a príbehmi
 • Kruhový, párový a individuálny tanec
 • Folkohry v tanci

Kid

 • Podpora vertebrálnych vzorcov pohybu
 • Podpora vývojovej postupnosti pohybu
 • Rozvoj zdravých pohybových vzorcov
 • Podpora rozvoja pohybu cez pohybovú dráhu so špeciálnymi pomôckami
 • Pilates pomôcky /slimáky, korytnačky, valce, penové podložky, balančné pomôcky/

relax v baby music folk

  Koordinačno-balančné cvičenia sú vložené do každej časti hodiny od úvodu po relaxáciu. Sú zamerané na:

 • Pevný stred tela dieťaťa
 • Posilňovanie hlbokých svalov a chrbtice
 • Vyváženie sily v kontralateralite
 • Rytmiku a združenie pohybu
 • Rovnovážnu prácu s telom a orientáciu v priestore
 • Prepájanie zdravých vertebrálnych vzorcov pohybu
 • Rozvoj a posilňovanie každej vývojovej fázy pohybu
 • Posilňovanie s vlastnou váhou dieťatka

 

relax v baby music folk

 • Dychové cvičenia
 • Stimulačné cvičenia
 • Masáže
 • Tonizačné nástroje
 • Aromaterapia
 • Rozvoj jemnej motoriky
 • Stimulačné pomôcky
 • Cvičenia so zvieratkami

 

Skúsenosti rodičov

Pridajte sa k nám

Galéria

AKO SA NA HODINÁCH ZABÁVAME?

Pravidlá kurzov a cenník

INFORMÁCIE O TRVANÍ KURZU A CENY

Pravidlá:

 1. Kurz má trvanie 10 hodín. Cena kurzu je 85 eur.
 2. Jedna lekcia trvá 60 – 70 minút.
 3. Z lekcií je v prípade potreby nutné odhlásiť sa deň pred vašou hodinou do 21.00 hod. Vzniká vám tak nárok na tzv. Náhradnú hodinu.
 4. Náhradné hodiny sa čerpajú v otvorených kurzoch počas trvania vášho kurzu. Sú platné ešte 1 mesiac po skončení kurzu. Celkovo tak máte 3,5 mesiaca na ich vyčerpanie.
 5. V prípade, že pokračujete v ďalšom kurze Baby Music Folk, náhradné hodiny sa vám automaticky presunú do ďalšieho kurzu. Poslednú Náhradnú hodinu si teda môžete vyčerpať maximálne 1 mesiac po absolvovaní a skončení posledného uhradeného kurzu.
 6. Na Náhradnú hodinu je potrebné sa nahlásiť deň pred hodinou do 21.00 hod, najneskôr ráno do 8.00 hod.
 7. Z náhradných hodín je potrebné odhlásiť sa v prípade potreby, aby ste náhradu čerpali v iný termín.
 8. Poobedný kurz pre 3 –5 ročné deti má trvanie 10 hodín + 1 hodinu náhradnú. V prípade otvorenia 2 poobedných kurzov je možné hodiny nahrádzať.
 9. Nástup na kurz je záväzný. Po začatí kurzu (absolvovaní lekcie) je poplatok za kurz nevratný.

Rozvrh

AKTUÁLNE HODINY NA ROK 2020

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
09.00 - 10.00
1 – 2 roční
09.10 - 10.10
1 – 2 roční
09.10 - 10.10

2 – 3 roční
10.20 - 11.20
1 – 2 roční
09.10 - 10.10

2 – 3 roční
10.20 - 11.20
1 – 2 roční
09.10 - 10.10

2 – 3 roční
10.20 - 11.20
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
3 – 5 roční
16.00 - 17.00
3 – 5 roční
16.00 - 17.00

Pondelok

 • 1 – 2 roční
  09.10 - 10.10

Utorok

 • 1 – 2 roční
  09.10 - 10.10
 • 2 – 3 roční
  10.20 - 11.20
 • 3 – 5 roční
  16.00 - 17.00

Streda

 • 1 – 2 roční
  09.10 - 10.10
 • 2 – 3 roční
  10.20 - 11.20

Štvrtok

 • 1 – 2 roční
  09.10 - 10.10
 • 2 – 3 roční
  10.20 - 11.20
 • 3 – 5 roční
  16.00 - 17.00
No events available!

Blog

NOVINKY

Kontakt

KDE NÁS NÁJDETE?

Kontakt:

Mgr. Adriána Kontinová

+421 901 733 561

adii.kontinova@gmail.com

 

Kde nás nájdete?

LA SKALA

lezecké centrum, štúdio La Joga

Centrálna 8919/2,

010 07 Žilina