Baby Folk

PSYCHOMOTRICKO-EDUKAČNÉ KURZY PRE DETI A RODIČOV S PRVKAMI FOLKLÓRU

Zaujmi, Umožni, Rozvíjaj

Hudobno-pohybové, psychomotoricko-edukačné zážitkové kurzy pre deti a rodičov s deťmi od 1 do 6 rokov s prvkami folklóru. To je Baby Folk v Žiline. Hodiny Baby Folk sú plné básničiek, povedačiek, rapotačiek, folklórnych piesní, tanca, zdravého pohybu, dynamiky, rytmiky v živej a radostnej atmosfére. Dotýkame sa vnímania detí cez zážitkovú pedagogiku a korene slovenského ľudového folklóru. Viac o kurze si prečítate v sekcii Čo je Baby Folk (stačí kliknúť).

Vekové kategórie Baby Folk

1 – 2 roční

Rozvíjanie detskej individuality a podpora rozvoja osobnosti dieťaťa.

2 – 3 roční

Podpora a rozvoj osobnosti dieťaťa v napojení na skupinu a upevnenie pozície v kolektíve.

3 – 5 roční

Splynutie so skupinou. Podpora vrcholu sociálnej zrelosti – príprava na vstup dieťaťa do škôlky.

Naša lektorka

Kurz vedie certifikovaná lektorka Mgr. Adriána Kontinová.

“Láska k deťom, radosť zo spevu a tanca, láska k folklóru, vášeň pre tvorbu a zapálenie pre objavovanie nového – všetko sa u mňa spojilo v jednom. Zámer vytvoriť nový koncept pre komplexný a radostný vývoj detí priniesol kurzy Baby Music Folk.”

Skúsenosti rodičov

Rozvrh

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
08.0009.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00


17.00
18.00
No events available!

Galéria

Novinky