Čo je Baby Folk?

Psychomotoricko-edukačné kurzy pre deti a rodičov s deťmi od 1 do 6 rokov. Hodiny Baby Folk sú plné živého spevu, edukácie v pohybe, hier v tanci, zdravého pohybu, dynamiky a rytmicky aj aktivít pre rozvoj reči, rozumu a kreativity. Podporené modernými inovačnými pomôckami pre deti a ich rozvoj komplexnej psychomotoriky.

Dotýkame sa vnímania detí cez zážitkovú pedagogiku a korene slovenského ľudového folklóru v radostnej atmosfére.

Naším cieľom je ponúknuť rodičom v Žiline široké portfólio podporných aktivít a činností pre psychomotorický rozvoj každého dieťatka. Snažíme sa rozvíjať kvality hudobného vnímania, pohybového vnímania, sociálneho vnímania, emocionálneho vnímania a tým stimulovať zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí.

Hudobno-pohybové kurzy Baby Folk sú tiež skvelým spôsobom, ako pripraviť dieťa na vstup do jaslí a materskej školy a na adaptáciu v novom prostredí. Podporujú prirodzený prejav dieťaťa, stimulujú priebojnosť, schopnosť samostatne a s dôverou v seba samú či samého sa presadiť v kolektíve.

Na jednotlivých lekciách podporujeme individualitu, jedinečnosť a prirodzenosť dieťaťa, zabávame sa, relaxujeme a vytvárame nové priateľstvá medzi deťmi aj rodičmi.

Aké aktivity rozvíjame?

Reč

 • Rozvoj slovnej zásoby a artikulačných schopností
 • Riekanky, povedačky, ukazovačky, rozkazovačky, rapotačky
 • Folkohry so slovom, spevom a rytmikou

Spev

 • Rozvoj živého spevu a sily hlasu
 • Rytmizácia v detských folk piesniach
 • Muzikálnosť v detských folk piesniach
 • Práca so širokým repertoárom folk piesní

Tanec

 • Rozvoj koordinácie pohybu nielen v tanci
 • Tanečné choreografie s rodičom
 • Tanec s pomôckami a príbehmi
 • Kruhový, párový a individuálny tanec
 • Folkohry v tanci

Pohyb

 • Podpora vertebrálnych vzorcov pohybu
 • Podpora vývojovej postupnosti pohybu
 • Rozvoj zdravých pohybových vzorcov
 • Podpora rozvoja pohybu cez pohybovú dráhu so špeciálnymi pomôckami
 • Edukácia v pohybe s rôznymi obmenami
 • Zdravé chodidlá a senzomotorika 

Koordinácia & balans

 • Koordinačno-balančné cvičenia sú vložené do každej časti hodiny od úvodu po relaxáciu. Sú zamerané na pevný stred tela dieťaťa a okrem toho: 
 • Posilňovanie hlbokých svalov a chrbtice
 • Vyváženie sily v kontralateralite
 • Rytmiku a združenie pohybu
 • Rovnovážnu prácu s telom a orientáciu v priestore
 • Prepájanie zdravých vertebrálnych vzorcov pohybu
 • Rozvoj a posilňovanie každej vývojovej fázy pohybu
 • Vnímanie tela a jeho polôh cez napätie a uvoľňovanie svalstva

Relaxácia

 • Dychové cvičenia
 • Stimulačné cvičenia
 • Masáže
 • Tonizačné nástroje
 • Aromaterapia
 • Rozvoj jemnej motoriky
 • Stimulačné pomôcky

Rozum

 • Didaktika 
 • Montessori pomôcky
 • Logické hry
 • Kombinatorika
 • Aktivity play-educate

Kreativita

 • Farby a tvorenie
 • Rôzne materiály a výtvarné pomôcky
 • Príprava a rozvoj grafomotoriky s pomôckami

Voľná hra

 • Podpora prirodzenej inteligencie
 • Rozvoj nezávislosti
 • Stimulácia zmyslového vnímania a fantázie
 • Rozvoj inštinktov a trénovanie sebaregulácie
 • Práca s vôľou a zdravými hranicami
 • Práca so sebaovládaním a vlastnou iniciatívou

Naša lektorka

Kurz vedie certifikovaná lektorka Mgr. Adriána Kontinová.

“Láska k deťom, radosť zo spevu a tanca, láska k folklóru, vášeň pre tvorbu a zapálenie pre objavovanie nového – všetko sa u mňa spojilo v jednom. Zámer vytvoriť nový koncept pre komplexný a radostný vývoj detí priniesol kurzy Baby Music Folk.”

Skúsenosti rodičov

Rozvrh

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
08.0009.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00


17.00
18.00
No events available!

Galéria

Novinky